Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen en tarieven

Een individuele behandeling voor oefentherapie-Mensendieck duurt ongeveer 30 minuten.


Vergoeding door de zorgverzekeraar


Oefentherapie-Mensendieck wordt niet meer voor iedereen vergoed vanuit de basisverzekering. De zorgverzekeraars hebben oefentherapie echter opgenomen in de aanvullende pakketten. Behandeling voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering.


Behandeling van een chronische aandoening (die voorkomt op de lijst Borst) wordt vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e zitting.


Wij willen er op wijzen dat elke zorgverzekeraar vrij is in het samenstellen van de aanvullende pakketten. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt kan sterk variëren tussen de verschillende zorgverzekeraars.


We raden je aan om dit in je polis na te kijken.


Afhankelijk van de zorgverzekeraar worden de kosten rechtstreeks gedeclareerd door de therapeut bij de zorgverzekeraar of ontvang je een nota van de therapeut die je eerst zelf betaalt en kunt indienen bij de zorgverzekeraar.


Tarieven


Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Het aantal behandeling dat vergoed wordt hangt af van je aanvullende verzekering.


Indien je niet voor vergoeding in aamerking komt gelden de volgende tarieven

€ 38,50


€ 15,00


€ 50,00


€ 30,00


- Reguliere individuele behandeling


- Screening                               


- Individuele behandeling aan huis 


- Verzuimtarief                             

 


Bij niet tijdig afzeggen dwz. binnen 24 uur voor de behandeling 

wordt het verzuimtarief berekend. Deze kosten worden door de

zorgverzekeraars niet vergoed