Oefentherapie-Mensendieck

Wat houdt de therapie in?

De therapie is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten als gevolg van een ongunstig houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of aandoening.


Het is een brede therapie waarbij het zelf doen en het leren inzicht krijgen in je bewegingsgedrag centraal staat. De therapie kan o.a. bestaan uit spierversterkende- en ontspanningsoefeningen, houdings- en bewegingsverbeterende adviezen tot het (passief) doorbewegen van gewrichten. De therapie is geschikt voor jong en oud. Jong geleerd is oud gedaan maar uiteindelijk is niemand te oud om te leren!


Indien je voor het eerst langs komt dan wordt er een vraaggesprek gevoerd waarbij voor de therapeut duidelijk wordt waarom je bij een oefentherapeut-Mensendieck bent gekomen.Tevens wordt er een lichamelijk onderzoek (in ondergoed) gedaan. Dit onderzoek is onder andere bedoeld om duidelijkheid en inzicht te verkrijgen in jouw houding- en bewegingsgedrag. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de spierkracht, de beweeglijkheid van je gewrichten en je ademhaling.


Na een uitgebreide analyse wordt er in samenspraak met jou een behandelplan opgesteld waarin staat hoe en wat er wordt behandeld. Om zo snel mogelijk vooruitgang te boeken is actieve deelname in de praktijk en in de meeste gevallen thuis van belang.